FIQIH

 • Bahasa: fiqh – faqaha yafqahu – faqhan – faqih
 • Istilah: al ilmu bil ahkam al islamiyah al amaliyah al mustanbithu adillatihaa tafsiriyyah. (Ilmu tentang hukum islam yang berkaitan dengan amal, yang dihasilkan dari kajian berdasarkan tafsiran sumber hukumnya.

Sumber hukum

 • – laa khilaafu fiihi (tidak ada kontroversi)
  • — al quran
  • — assunnah
 • – fiihi al khilafun (ada kontroversi)
  • — ijma’
  • — ijtihaad
  • — al ‘urfu (adat / tradisi)

AL-QURAN
Al Quran
– Lughawi: qara’a – yaqra’u – qar’an
– Ma’nawi’: kalaamullah al manzul ‘ala annabiyyu muhammadin bitthoriiqoti jibriil tadarrujan al maftuuhu bil faatihah wa al makhtuumu binnaas al muta’abid bitilaawatihi. (Wahyu Allah yg diturunkan kepada nabi Muhammad melalui jibril secara bertahap, dibuka dengan al faatihah dan ditutup dengan annaas, bernilai ibadah dalam membacanya).