Emg pada punya 500rb kader? RT…

Emg pada punya 500rb kader? RT @fahiraidris Perlu ditiru Partai Lain 🙂 RT #PKS Siapkan 500 Ribu Kader ‘Aktivis’ Twit… http://deck.ly/~zUSAZ